Fietstocht langs recent vergunde of nog te realiseren projecten met een sterk groen karakter