Inschrijving Evenementen

Vorming "Gluren bij de buren - bezoek aan de Zuidpoort VZW"


De Zuidpoort vzw is een vereniging waar armen het woord nemen. Het is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen met én zonder armoede-ervaring, binnen de wijk Nieuw-Gent. De organisatie maakt mensen sterker in de strijd tegen armoede, maar doet evengoed aan sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding vanuit de expertise van mensen met armoede-ervaring.

Een belangrijke insteek in het vormingsaanbod van het Vrijwilligerspunt, is dit jaar inclusie. Om hierrond te inspireren, selecteerden we een aantal organisaties die reeds sterk bezig zijn. Onder de noemer “Gluren bij de Buren” worden vrijwilligerscoaches rondgeleid bij deze organisaties, waarbij wordt verteld hoe ze inclusie in de praktijk toepassen. Daarna is er ruimte voor uitwisseling.

Aangezien De Zuidpoort haar doelgroep probeert te betrekken bij alle aspecten van de werking (tot de raad van bestuur toe), was het een sterke keuze voor dit thema. Eens over het muurtje kijken bij andere organisaties die reeds goed bezig zijn rond inclusie, kan alleen maar inspirerend werken.

Tijdens dit bezoek krijg je eerst een rondleiding bij De Zuidpoort. Dan zal een medewerker de algemene werking toelichten en concrete illustraties geven van hoe inclusie doorsijpelt in de praktijk. Dat kunnen zowel successen, mislukkingen als opportuniteiten voor de toekomst zijn. Ten slotte is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.


Wie?

Deze opleiding is bedoeld voor vrijwilligerscoaches, die actief zijn bij een Gentse vrijwilligersorganisatie


Prijs

Gratis