Inschrijving Evenementen

Workshop 'Lessen uit de crisis'


De coronacrisis hakte de voorbije periode stevig in op het maatschappelijk leven. Toch merken we dat mensen in armoede nog heviger getroffen werden op alle levensdomeinen.

Met deze workshop wordt vertrokken vanuit het perspectief van mensen die overleven met weinig middelen en krijgen we een beeld van welke impact de crisis in realiteit heeft voor mensen in armoede en welke signalen en aanbevelingen ze meegeven.


Wie?

Iedereen die (samen)werkt met mensen in armoede.


Prijs

Gratis