Inschrijving Evenementen

Webinar over psychologische ondersteuning bij gendervariante kinderen en jongeren


Een studiedag voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidzorg, over hoe aan de slag te gaan met kinderen en jongeren die in de knoop liggen met hun genderidentiteit. In deze studiedag zullen de psychologen en de psychiater van het kinder- en jongerenteam praktische handvaten meegeven waarmee jullie zelf aan de slag kunnen in de consultaties.

PROGRAMMA
9u: Onthaal door schepen Astrid De Bruycker

9u05: Inleiding door prof. Els Elaut
Els Elaut is co├Ârdinator van het Centrum voor Seksuologie en Gender. Zij zal kort de werking van het centrum voorstellen. Hierbij schetst ze tevens wat de periferie kan betekenen voor de (trans)genderzorg, maar ook vice versa en vooral, hoe wij kunnen samenwerken.

9u20: State of the art door prof. dr. Karlien Dhondt
Karlien Dhondt is kinder- en jeugdpsychiater en co├Ârdineert het kinder- en jongerenteam. Zij zal een overzicht geven van de bestaande literatuur, en vertellen hoe onze interdisciplinaire zorg zich organiseert.

10u05: Pauze

10u20: Praktische werking met gendervariante kinderen en jongeren door Robin Heyse en Gaia Van Cauwenberg
De kinderpsychologen zullen per leeftijdscategorie vertellen hoe zij in de consultatie aan de slag gaan. Wat bespreken ze en hoe doen ze dit? Er wordt niet enkel met de jongere gewerkt, maar ook ouders en scholen worden betrokken.

13u: Verwacht einde


Wie?

Alle hulpverleners die met kinderen en jongeren te maken krijgen


Prijs

Gratis