Inschrijving Evenementen

Debatcafé: Bespreking beleidsnota Beleidsparticipatie en Ontmoeten en Verbinden


Deze debatcafés zijn het sluitstuk van het inspraaktraject met betrekking tot de beleidsnota's.

Dat betekent dat de inspraakmarge nog beperkt is.

Deelnemers krijgen info over de krachtlijnen van de ontwerp beleidsnota's en kunnen nog hun waardering en aandachtspunten meegeven.

Bevoegde schepen: Astrid De Bruycker.


Wie?

Iedereen.


Prijs

Gratis