Inschrijving Evenementen

Lunchgesprek Waardevolle natuur op je perceel? 20 jaar BWK Gent


We brengen al 20 jaar de Gentse natuur in kaart. Edwin Verschelde (Groendienst) licht toe hoe onze natuur in die tijd geëvolueerd is,
en hoe je concreet met de Biologische WaarderingsKaart Gent (BWK Gent) en zijn verschillende lagen aan de slag kan.

• Welke waardevolle vegetaties vind je in de stad, en waar?
• Waarom ontwikkelde Gent een eigen biologische waarderingskaart?
• Hoe gebruik je de kaart?
• Wat zijn de gevolgen als er waardevolle natuur groeit op je perceel?

Programma
12u00: onthaal met broodjes, water, koffie en thee
12u30: presentatie door Edwin Verschelde
13u15: tijd voor vragen
13u30: afronden


Wie?

voor stadspersoneel


Prijs

Gratis