Inschrijving Evenementen

Actiedag Operatie Geslaagd ‘Iedereen gekwalificeerd’


Nog te veel jongeren verlaten een Gentse school zonder kwalificatie. Wil je samen met ons de strijd aangaan tegen vroegtijdig schoolverlaten? Mis dan deze vierde Actiedag Operatie Geslaagd zeker niet! De keynote wordt gegeven door stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui. Verder buigen we ons over boeiende cases uit de praktijk en is er ruimte voor uitwisseling en netwerken. 

 

PROGRAMMA
-    8.30-9 uur Onthaal
-    9-9.15 uur Verwelkoming door Evita Willaert
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk
-    9.15-11 uur Keynote door Iliass El Hadioui Stads- en onderwijssocioloog, over de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving
-    11-11.15 uur Pauze met versnapering
-    11.15-13 uur Parallelsessies
    Sessie 1 In verbinding met jongeren: inspiratie en tips uit de praktijk
    Sessie 2 Herstelgericht in je school 
    Sessie 3 Goede praktijken uit het onderzoek 'Regelmatig schoollopen'
    Sessie 4 Meertaligheid als kracht en troef over contexten heen
    Sessie 5 Partnerschap school-gezin in het secundair onderwijs
    Sessie 6 Optimale onderwijsloopbanen: samen werken aan studieoriëntering en horizonverruiming
-    13-15 uur Netwerklunch en infomarkt ondersteunend aanbod secundair onderwijs


Wie?

Schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn en vrije tijd.


Prijs

Gratis