Inschrijving Evenementen

Studiedag ‘Laagdrempelige en toegankelijke vrije tijd: geen luxe!’


Vrije tijd is geen luxe! Nochtans ervaren mensen in armoede vaak nog drempels om te kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. In de voormiddag kijken we vanuit verschillende perspectieven naar deze problematiek. We vertrekken vanuit het standpunt van de persoon met armoede-ervaring om via een academische insteek te komen bij het perspectief van het netwerk tegen armoede. Tijdens de lunch zijn er verschillende Gentse initiatieven te zien op een standenmarktje? In de namiddag zijn er workshops waar er goede voorbeelden uit Gent en andere steden en regio’s gepresenteerd worden en is er een workshop waar de verschillende drempels interactief besproken samen met getuigen met armoede-ervaring. Deze workshops dienen ook als inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het verlagen van drempels tot vrije tijd.

9u: Ontvangst
9u30:
• Verwelkoming,
• Getuigenis van een persoon met armoede-ervaring inleiding
• De rol van de lokale overheid en lokale netwerken bij het verlagen van de drempels tot vrije tijd door Peter Raeymaeckers
11u10u: pauze
11u25: Netwerk tegen Armoede
12u15u lunch en standenmarkt
13u30: workshop 1*
14u30: pauze
15u: workshop 2
16u: afsluitend netwerkmoment

Keuze van workshops zijn:
o Armoede en vrije tijd: wat zijn drempels tot vrije tijd vanuit het perspectief van mensen met armoede-ervaring
o Gantoise Plantrekkers: de trekkers van deze werking geven samen met onderzoekers een kijk in de werking en leveren handvaten aan om te weren aan toegankelijkheid
o Parantee-Psylos/Boezjeern: toegankelije vrije tijd voor mensne met een fysieke of psychische beperking
o De rol van vrijetijdsbemiddelaars in Antwerpen


Wie?

Voor professionals, hulpverleners, vrijwilligers, vrijetijdsaanbieders,…


Prijs

Gratis