Inschrijving Evenementen

Vormingstraject: intergenerationele teamontwikkeling


Dit traject bestaat uit twee vormingsmomenten.
Het coachen van een team van vrijwilligers is een continu proces van het beïnvloeden van mensen en situaties zodat team- en organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden èn er ook rekening gehouden wordt met de persoonlijke behoeftes van de vrijwilligers.
In deze opleiding leer je
• zicht krijgen op het spanningsveld tussen persoonlijke behoeftes van de verschillende generaties
• hoe je als vrijwilligerscoach teamontwikkeling kan gebruiken als brug tussen generaties
• samenwerken, communiceren, zich engageren… inzetten als manier om verbindend te werken, ook bij verschillende generaties.
De sessies zullen bestaan uit een mix van groepsgesprekken, groepsoefeningen, het aanbieden van ervaringen en theoretische kaders. De vorming verloopt zeer ervaringsgericht. Er zal veel aandach besteed worden aan de concrete vertaling naar de situatie van de deelnemers. Dit door het inbrengen van eigen ervaringen, onderling uitwisselen en adviseren en het bespreken van eigen cases.

Dag 1 van het traject vindt plaats op 3 februari 2022, dag 2 op 29 maart 2022 telkens van 9 tot 16u30.


Wie?

Elke Gentse organisatie/dienst, die werkt met vrijwilligers.
CST en mondmasker verplicht.


Prijs

Gratis