Inschrijving Evenementen

Ontmoetingsdag mensen zonder wettig verblijf


beste collega’s,
beste geïnteresseerden uit het ruime werkveld migratie in Gent,
Graag nodigen we u uit op de door Stad Gent georganiseerde jaarlijkse Ontmoetingsdag rond het thema mensen zonder wettig verblijf op dinsdag 25 oktober 2022, vanaf 9 h, in De Punt in Gentbrugge, Kerkstraat 108 (komende uit het centrum, even voorbij het Keizerpark).

Programma
9.00 h onthaal
9.15 h welkomstwoordje door de Burgemeester
9.30 h inleiding mensen zonder wettig verblijf in Gent
10.15 h verdiepende infosessie (keuze uit 4 thema's, zie verder)
11.15 tot 11.30 h koffiepauze
12.15 h lunch & babbel

We starten met een korte toelichting van de stedelijke werking rond mensen zonder wettig verblijf, en de samenwerkingen die er zijn met het middenveld en met de federale overheid.
Daarna volgen 4 gelijktijdig gegeven infosessies.
We kiezen bewust voor langere, verdiepende en interactieve sessies. Alle sessies worden gegeven door medewerkers-experten die zelf op het terrein staan in Gent.
Sessie 1 - Basismodule programma vrijwillige terugkeer + terugkeer bespreekbaar maken
Sessie 2 - Opvang en Oriëntatie (O&O)
Sessie 3 – ICAM (= Individueel Case Management)
Sessie 4 – opvang- en begeleidingsinitiatieven door het middenveld


Wie?

Voor stads- en OCMW-personeel, middenveldorganisaties, vrijwilligers


Prijs

Gratis