Inschrijving Evenementen

Studiedag Hij / Zij Voorbij


De Stad Gent liet een behoefteanalyse uitvoeren bij Gentse transgenders. We nemen tijdens deze studienamiddag de aanbevelingen uit dit onderzoek voor de verschillende beleidsdomeinen onder de loep: het middenveld, communicatie, HR, sport, burgerzaken, preventie, …
Het wordt een leerrijk moment vol concrete tips voor het integreren van transgenderbeleid in uw werkveld.

Programma
13.30 uur Onthaal
13.45 uur Welkomstwoord en inleiding door schepen Resul Tapmaz
14.00 uur Transgenders: over wie hebben we het?
14.30 uur Behoefteanalyse bij Gentse non-binaire en transpersonen:
onderzoeksopzet
14.45 uur Koffiepauze
15.00 uur Panelgesprek: Hij/zij voorbij: Prof. Petra De Sutter praat
met transgenders, experten en diensten over hun suggesties
en goede voorbeelden van acties gericht naar transpersonen.
We sluiten af met concrete tips voor uw dienst.
16 uur Slotbeschouwing door Prof. Petra De Sutter
16.15 uur Receptie


Wie?

Alle geïnteresseerden
Individueel inschrijven.


Prijs

Gratis