Inschrijving Evenementen

Lunchgesprek Voetgangersplan Gent


In juni keurde het College het voorstel van Voetgangersplan Gent goed.

Dit plan is het eerste Voetgangersplan voor de stad Gent.

Voetgangersbeleid raakt aan heel veel beleidsdomeinen binnen de stad Gent zoals onder meer stedenbouw, gezondheid, welzijn, ouderenzorg, jeugdbeleid,
toegankelijkheid, economie, toerisme en sportbeleid.

Op dinsdag 11 oktober willen we de strategie en de acties van het plan dan ook graag aan jullie toelichten.

12u : onthaal met broodjes
12u30 start lunchgesprek
13u30 einde lunchgesprek


Wie?

Stadspersoneel


Prijs

Gratis