Inschrijving Evenementen

RUP Spoorwegsites

In het kader van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de vier spoorwegsites in de wijk Moscou-Vogelhoek organiseren we verschillende participatiemomenten. Alle informatie die de Stad ondertussen verzamelde om een goed onderbouwd RUP te maken, willen we graag voorleggen en aftoetsen aan de buurtbewoners, buurtorganisaties en experten vanuit verschillende thema’s zoals mobiliteit, cultuur, wonen, etc.

Hieronder vind je het programma.

Lijst evenementen

Evenement Wanneer? Beschikbaar