Departementsnamiddag departement Samenleven, welzijn en gezondheid