Inschrijving Evenementen

Vrijwilligerspunt - Vormingen voor vrijwilligers

Het Vrijwilligerspunt organiseert gratis vormingen voor het netwerk van Gentse vrijwilligersorganisaties. Het idee is om de sector te versterken via een aanbod van vormingen voor vrijwilligerscoaches enerzijds en vrijwilligers anderzijds.

Hierbij het overzicht van vormingen, die doorgaan in het najaar 2023:

Lijst evenementen

Evenement Wanneer? Beschikbaar