Inschrijving Evenementen

Infosessie politiesite aan de Groendreef

Haalbaarheidsstudie voor cohabitatie federale en lokale politie op de Groendreefsite in Gent is afgerond .

De Politie Gent wil in de toekomst verhuizen naar de politiesite aan de Groendreef,waar de Federale Politie nu al zit. Om te onderzoeken of en hoe dit best zou georganiseerd worden,heeft de Regie der Gebouwen een studie laten uitvoeren door het studieteam FVWW architecten en Palmbout Urban Landscapes.

We willen de buurt informeren over de studie. Daarom organiseren we op dinsdag 4 mei 2021 een online infomoment, helemaal coronaveilig dus.
Het studieteam zal er meer toelichting geven bij de ontwikkelingsplannen voor de Groendreefsite:
• wat was de bedoeling van de studie
• welke zaken zijn onderzocht
• wat is het resultaat
• wat zijn de verdere stappen

Waarom gaan we de Groendreefsite aanpassen?
De politiesite is ongeveer 7 hectare groot en bestaat uit verschillende gebouwen, sportterreinen, opslagplaatsen, een personeelsrestaurant en een garagecomplex. De site is aan vernieuwing toe om te blijven voldoen aan de noden van de Federale Politie.

Ook de indeling van het terrein kan beter. Door de gebouwen beter op elkaar aan te sluiten en compacter te bouwen, komt er meer groene ruimte vrij die we kwaliteitsvoller kunnen inrichten.

Bovendien wil de Politie Gent haar diensten, die nu verspreid zitten over verouderde locaties in de stad, centraliseren in een nieuwbouw op de Groendreefsite.

Lijst evenementen

Evenement Wanneer? Beschikbaar