Inschrijving Evenementen

Voorjaarslezingen

Om iedereen de kans te geven op een plaatsje heeft de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg Gent beslist om de plaatsen niet toe te kennen aan de eerste inschrijvers maar om een loting te organiseren.
Iedereen kan zich in de week van 02 maart via go.stad.gent/voorjaarslezingen of via Gentinfo, tel. 09 210 10 10 inschrijven voor de loting voor tickets van de voorjaarslezing op 21 maart, voor maximaal 2 personen.
Ten laatste op 10 maart verneem je via e-mail of telefonisch of je de lezing kunt bijwonen.

Lijst evenementen

Evenement Wanneer? Beschikbaar