Inschrijving Evenementen

Hostel 47

Op de gemeenteraad van 27.04.2021 werd de aankoop van Hostel 47 (Blekerijstraat 47) door de stad Gent goedgekeurd. Op deze locatie zal vanaf november 2021 een twintigtal dakloze personen zonder wettig verblijf tijdelijk opgevangen worden. Tijdens hun verblijf worden deze personen intensief begeleid richting een duurzaam toekomstperspectief.
Deze plannen kunnen voor vragen en bezorgdheden zorgen. Daarom nodigen we u graag uit op een infomoment op de koer van Hostel 47 (Blekerijstraat 47). We organiseren deze conform de coronamaatregelen. Daarom komen we in kleine groep samen en is op voorhand inschrijven noodzakelijk.

Tijdens het infomoment schetsen we wat de plannen zijn, luisteren we naar uw bemerkingen en suggesties en beantwoorden we uw vragen.

We organiseren 4 korte infomomenten waarop steeds 7 buurtbewoners zich kunnen inschrijven. We hopen hiermee iedereen die interesse heeft te kunnen ontvangen.

Lijst evenementen

Evenement Wanneer? Beschikbaar