Inschrijving Evenementen

Najaarslezingen

Vanwege de coronamaatregelen is de capaciteit van de Minardschouwburg voor de najaarslezingen beperkt. Om iedereen de kans te geven op een plaatsje heeft de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent beslist om de plaatsen niet toe te kennen aan de eerste inschrijvers, maar om een loting te organiseren.
Iedereen kan zich hier in de week van 17/11 inschrijven voor de loting voor tickets van de najaarslezing op 6/12. Ten laatste op 25/11 verneem je via e-mail of telefonisch of je de lezing op 6/12 kunt bijwonen.

Lijst evenementen

Evenement Wanneer? Beschikbaar