Inschrijving Evenementen

Vorming Vrijwilligerspunt

Volgende vormingen zijn bestemd voor vrijwilligers:
- Helder communiceren met anderstaligen
- Omgaan met conflictsituaties

Alle andere vormingen zijn bedoeld voor vrijwilligerscoaches.

Lijst evenementen