Inschrijving Evenementen

Vorming "Haal de grrrr uit agressie - Geweldloze Communicatie voor vrijwilligers"


We worden in het dagelijks leven allemaal wel eens geconfronteerd met verbale en zelfs fysieke agressie. Ook in een vrijwilligersorganisatie is er soms niet veel nodig voor conflict en agressie. Het kan liggen aan de (gevoelige) thematiek waarrond een organisatie werkt, maar evengoed aan de groep waarin je als vrijwilliger actief bent. Conflicten kunnen ontstaan onder vrijwilligers, met de werknemers van de organisatie, of met de doelgroep. Mensen uiten agressie doordat ze onder druk staan, gefrustreerd of onzeker zijn, en zichzelf sterker willen maken door intimidatie en manipulatie.

Door te leren omgaan met agressie en lastig gedrag wordt de weerbaarheid van vrijwilligers vergroot en zijn ze in staat situaties sneller te herkennen en in te schatten, en agressief gedrag te helpen de-escaleren.

De vorming die we aanbieden is zeer praktijkgericht. Er wordt vertrokken vanuit de voorbeelden en ervaringen van de deelnemers, om hen zo voor te bereiden op situaties met agressie die ze tijdens hun vrijwilligerswerk of in hun persoonlijke levenssfeer kunnen tegenkomen. Aan de hand van verschillende voorbeelden leer je beter te reageren in netelige situaties. Je leert agressief en lastig gedrag beter begrijpen en hoe je met je eigen houding, lichaamstaal en verbale taal een rustgevende invloed kan uitoefenen.

Na afloop van deze training kan je:
- het agressieve gedrag van mensen beter begrijpen en inschatten
- hun eigen emoties en reacties op het agressieve gedrag herkennen en controleren
- in houding, lichaamstaal en verbale taal het agressieve en lastige gedrag de-escaleren

Deze vorming beslaat 2 dagdelen: 9.30 u. – 12.30 u. & 13.30 u. – 16.30 u. Het Vrijwilligerspunt voorziet over de middag een eenvoudige lunch.


Wie?

Voor al wie vrijwilligerswerk uitvoert bij een Gentse organisatie/dienst

De vorming is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Zijn er extra aanpassingen of voorzieningen nodig om ervoor te zorgen dat je deze sessie kan bijwonen? Graag jouw noden melden bij inschrijving in het opmerkingenveld.


Prijs

Gratis