Inschrijving Evenementen

Vorming: motiverend werken met vrijwilligers


Je wil zoveel mogelijk uit je vrijwilligers halen? Je wil dat ze zich duurzaam engageren voor je organisatie en dat ze spontaan (meer) verantwoordelijkheid opnemen?
Deze vorming beoogt een gemeenschappelijke taal aan te reiken om over motivatie en groei van mensen te spreken en over wat er nodig is om op een motiverende wijze met vrijwilligers om te gaan. De sessie is integraal geënt op een sterk wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie, de Zelf-Determinatie Theorie, waarvan de relevantie voor het vrijwilligerswerk reeds veelvuldig is aangetoond. Via interactieve oefeningen en praktijkvoorbeelden worden enkele verfrissende strategieën geboden om de duurzame motivatie en betrokkenheid bij vrijwilligers aan te wakkeren.

Bio:
Dr. Nathalie Aelterman behaalde in 2014 haar doctoraat in de motivatiepsychologie aan de Universiteit Gent, waar ze tot eind 2019 werkzaam was als wetenschappelijk onderzoeker. Nathalie is mede-oprichter van en motivatie expert bij Impetus Academy (www.impetus.academy), een spin-off van de UGent die organisaties ondersteunt en versterkt in het creëren van duurzaam motiverende werkomgevingen.


Wie?

Vrijwilligerscoaches van Gentse werkingen.


Prijs

Gratis

Schrijf nu in