Inschrijving Evenementen

Vorming "Gluren bij de buren - bezoek aan Natuurpunt Gent"


Gluren bij de Buren – bezoek aan Natuurpunt Gent

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Momenteel zijn er meer dan 133.000 leden die zich hiervoor inspannen. Concreet betekent dit het beheer van meer dan 26.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers nemen voor alles het initiatief. Natuurpunt Gent heeft meer dan 450 vrijwilligers en zowat 9000 gezinnen die lid zijn. Dat maakt het de grootste afdeling van Natuurpunt in Vlaanderen.

Een belangrijke insteek in het vormingsaanbod van het Vrijwilligerspunt, is dit jaar inclusie. Om hierrond te inspireren, selecteerden we een aantal organisaties die reeds sterk bezig zijn. Onder de noemer “Gluren bij de Buren” worden vrijwilligerscoaches rondgeleid bij deze organisaties, waarbij wordt verteld hoe ze inclusie & diversiteit toepassen. Daarna is er ruimte voor uitwisseling.

Natuurpunt Gent is de eerste om toe te geven dat er nog werk aan de winkel is om de vrijwilligerswerking inclusiever te maken, maar het levert toch al sterke inspanningen. Zo worden op verschillende domeinen zo veel mogelijk mensen met een beperking, migratieachtergrond, enzovoort, betrokken. Natuur is er voor iedereen, en iedereen is welkom. Natuurpunt Gent blijft in de eerste plaats een natuurvereniging, dus uiteraard doet het er alles aan om de natuur te blijven beschermen. Maar het liefst doen ze dat in samenwerking met zo veel mogelijk mensen, en zonder ook andere noden in de samenleving uit het oog te verliezen. Natuurpunt Gent wil, meer dan alleen een natuurorganisatie, ook een sociale organisatie zijn. Het wil met beide voeten in de samenleving staan.

Tijdens het bezoek aan Natuurpunt Gent nemen we een kijkje op het terrein en praten we met verschillende medewerkers en de voorzitter, die allen op hun domein zo inclusief mogelijk werken. Daarna kan er worden nagekaart in het Natuur.Café bij een drankje aangeboden


Wie?

Deze opleiding is bedoeld voor vrijwilligerscoaches, die actief zijn bij een Gentse vrijwilligersorganisatie


Prijs

Gratis