Inschrijving Evenementen

Workshop 'omgaan met personen met een beperking'


Een bloeiend verenigingsleven draagt bij aan ons sociaal weefsel, zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien, anderen kunnen ontmoeten, een leuke tijd beleven… Iedereen zou de kans moeten hebben deel te nemen of als vrijwilliger bij te dragen aan het verenigingsleven. Toch stellen we vast dat personen met een beperking vaak moeilijker aansluiting vinden bij deze initiatieven, terwijl ook zij nood hebben aan ontmoeting en verbinding en graag hun steentje bijdragen.

Heel wat verenigingen zijn bereid inspanningen te leveren en doen hun best hun werking open te stellen voor iedereen. Wil jouw vereniging of organisatie graag (beter) personen met een handicap welkom heten en betrekken? Dan is deze workshop beslist iets voor jou en je vereniging.

De kracht van de vorming schuilt in het feit dat er gewerkt met ervaringsdeskundigen. In samenwerking met Konekt vzw werkten ze zelf de inhoud uit. Dat betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke verhalen en interactie.

Deze workshop omvat 2 dagdelen (2 voormiddagen): op dag 1 (8 mei 2023, 9:30-11:30 uur) gaan we in op de onzichtbare handicaps (bv. mensen met autismespectrum of mensen met mentale beperking,...), op dag 2 (23 mei 9:30 uur -11:30 uur) komen de zichtbare handicaps (fysieke, visuele en auditieve beperkingen,...) aan bod. Telkens is er van 9:30 uur tot 11:30 uur vorming, om daarna samen met de begeleiders te lunchen, en de dialoog informeel voort te zetten.


Wie?

vrijwilligersverantwoordelijken, contactpersonen/coaches van vrijwilligers


Prijs

Gratis