Inschrijving Evenementen

Workshop 'iedereen welkom in je vereniging'


Een bloeiend verenigingsleven draagt bij aan ons sociaal weefsel, zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien, anderen kunnen ontmoeten, een leuke tijd beleven… Iedereen zou de kans moeten hebben deel te nemen of als vrijwilliger bij te dragen aan het verenigingsleven. Toch stellen we vast dat mensen in kwetsbare situaties vaak geen deel uitmaken van deze initiatieven. Op één of andere manier geraken ze er niet, terwijl ook zij nood hebben aan ontmoeting en verbinding en graag hun steentje bijdragen.

Heel wat verenigingen zijn bereid inspanningen te leveren en doen hun best hun werking open te stellen voor iedereen. Veel drempels zijn in kaart gebracht, maar toch lukt het niet altijd om ook mensen in kwetsbare situaties deel te laten uitmaken van het verenigingsleven of te laten participeren als vrijwilliger. Wil jouw vereniging of organisatie graag mensen in kwetsbare situaties welkom heten en betrekken? Misschien heb je al één en ander geprobeerd, misschien bereik je reeds mensen in kwetsbare situaties maar wil je graag een tandje bijsteken? Of misschien heb je geen idee waar te beginnen? Dan is deze workshop beslist iets voor jou en je vereniging.

Terugkomdag

Na vier weken komen we opnieuw samen en bekijken we hoe je aan de slag bent gegaan in je eigen vereniging. Wat werkt, wat niet, waar ga je verder mee aan de slag en hoe? We inspireren elkaar en voeden jouw plan van aanpak.

In deze workshop “Iedereen welkom in jouw vereniging” gaan we:
• elkaar inspireren om iedereen zich welkom te laten voelen,
• samen nadenken over mogelijke werkende elementen waardoor mensen komen en blijven komen,
• kritisch kijken naar de eigen werking
• samen een eerste plan van aanpak opstellen voor jouw vereniging!

Deze workshop omvat 2 dagdelen (2 voormiddagen: 24 januari en 28 februari 2023)


Wie?

vrijwilligersverantwoordelijken, contactpersonen/coaches van vrijwilligers
Je volgt de opleiding op beide momenten:


Prijs

Gratis